Koulutus

kou1 kou2 kou3 kou4 kou5 kou6 kou7 kou8 kou9 kou10 kou11 kou12 kou13 kou14 kou15

Putoamissuojauksen työturvallisuuskoulutukset

-Käytännön koulutusta-

Turvallisuuteen liittyy olennaisena osana koulutus. Koulutus auttaa työntekijää suoriutumaan työtehtävistään turvallisemmin ja tehokkaammin sekä käyttämään suojaimia oikein ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. Samalla koulutus auttaa työnantajaa huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan. Koulutuksia voidaan räätälöidä myös yritysten omien erityistarpeiden mukaan.

Peruskoulutukset

Kaikissa peruskoulutuksissa käydään läpi suojaimien oikea ja turvallinen käyttö sekä putoamisen pysäyttävien ja putoamisen estävien järjestelmien erot. Myös työn tehostamiseen ja työergonomiaan kiinnitetään huomiota.

Syventävät koulutukset

Syventävissä koulutuksissa perehdytään monipuolisempiin tekniikoihin, joiden ansiosta työskentely tehostuu ja työntekijä voi tehdä haastavampia työtehtäviä.
Koulutettavilla tulee olla peruskoulutus suoritettuna.

Pelastaminen

Kaikissa koulutuksissa käsitellään pelastamisen ja pelastautumisen perusperiaatteita. Putoamissuojaimia käyttävät työntekijät työskentelevät kuitekin sellaisissa olosuhteissa, joissa voidaan tarvita nopeaa ja tehokasta pelastamistaitoa. Tästä syystä suosittelemme myös Vandernetin tarjoaamaa koulutusta, jossa keskitytään pelkästään pelastamisen harjoitteluun.

Esitteen, jossa on esitelty kootusti kaikki koulutuksemme voit ladata tästä

Work-at-height trainings in a nutshell can be found here

Ota yhteyttä: Ari Piela | Rope Access Supervisor | ari.piela@vandernet.com | 040 523 0970

Vandernet asiakaspalvelu: vandernet@vandernet.com | 020 7418 330

Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset 0,6 €/km ja mahdolliset yöpymiset. Koulutus tapahtuu asiakkaan tiloissa tai muussa sovitussa tilassa. LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Tarjoamme myös riskianalyysi- ja kartoituspalvelut koulutustarpeelle. Koulutus täyttää direktiivin 89/656/ETY, joka kertoo työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista. Direktiivin kohta 8: Työnantajan on järjestettävä koulutusta ja tarvittaessa havaintoesityksiä henkilönsuojainten käytöstä. Koulutusta saanut ammattilainen on työnantajalle riskitön sijoitus, ja vastuullinen, turvalliset työolosuhteet järjestävä työnantaja on työntekijälle vähimmäisvaatimus. Koulutuksen tekniikat pohjautuvat IRATA-oppeihin. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) on teollisuuden tarpeista syntynyt kansainvälinen koulutusjärjestelmä putoamissuojaukseen. Kouluttajana toimii Pohjoismaiden ensimmäinen korkeimman IRATA-tason läpäissyt kouluttaja Ari Piela Vandernet Oy:stä.

Perehdytyskoulutus putoamisvaarallisilla alueilla työskenteleville

Koulutus tehdään asiakkaan tiloissa ja osanottajien määrä on rajoittamaton. Lisää perehdytyskoulutuksesta voit lukea täältä

 

 

 

 

 

Kiinteistönhoitajat,
lumenpudottajat,
katonrakentajat jne.

 

 

Teollisuus, rakennusala, logistiikka-ala, siivoojat jne.

 

Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, meriteollisuus, vesihuolto jne.

 

 

 

sähkö-, energia- ja teleala, rautateiden ylläpito, sekä muut käyttäjät, jotka liikkuvat esim. kiinteissä tikkaissa.

 

Rope access -köysityöskentelijät, teollisuus, pelastusala, poliisi, rajavartiolaitos jne

 

Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus, meriteollisuus, vesihuolto jne.

 

Tehdaspalokunnat, VPK:t, pelastuslaitokset, rope access -köysityöskentelijät jne.