Teollisuus

CT TeoKask1 TeoKask2

Pään- ja silmiensuojauksen testimenetelmiä

Työssä käytettävien pään-, silmien-, ja kasvojensuojainten suojaustasoa mittaaviin standardeihin liittyen rakennamme tähän sivustoa, jossa selvitetään erilaisten testimenetelmien sisältöä.

TYÖKYPÄRÄT

Koska putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskentelyyn tarkoitetuille kypärille ei ole omia eurooppalaisia standardeja, valmistajille ei oikeastaan jää muita vaihtoehtoja kuin käyttää kolmea muuta EN standardia (EN 397 ja EN 12492 ja EN 14052) kehittäessään kypärävalikoimaa korkealla liikkuvien ammattilaisten tarpeisiin, jotta käyttäjille voidaan valmistaa parhaiten päätä suojaavat päänsuojaimet. Näiden EN standardien testimenetelmiin perehtymällä voidaan saavuttaa työtehtäväkohtaisesti järkevin suojainkokonaisuus:
 
Eurooppalaiset päänsuojainstandardit:
 
EN 397 teollisuuskypärästandardi
 
EN 397 standardi on ensisijaisesti suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle suojaa putoavilta esineiltä, ja standardi ei tarjoa testimenetelmää muualle kuin päälaen päälle kohdistuvilta iskuilta.
 
Standardin pakolliset vaatimukset:
4.9. Tuuletusaukot: Ei pakollisia, mutta jos kypärässä on tuuletusaukot, pakollista on että niiden yhteenlaskettu pinta-ala on oltava yli 1,5 cm2 mutta enintään 4,5 cm2 (näin pieni tuuletuspinta-ala ei käytännössä tarjoa päälle tehokasta viilennystä, ja jos kuoressa on tuuletusreiät niin testimenetelmän mukaista suojaa sähkönjohtavuuden osalta ei voida saavuttaa, joten harkinnanarvoista on työtehtävästä riippuen valita joko umpikypärä tai sitten kunnolla tuulettuva malli, joka menee tuuletusaukkojen sertifioinnin puolesta EN 12492 standardin puolelle)
5.1.1. Iskunvaimennus ylhäältä: Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 1 m korkeudelta 5 kN iskuvoima)
5.1.2. Läpäisynkestävyys: Kypärään tunkeutuvan yksittäisen terävän esineen osalta (3 kg 60 astetta terävä teräskartio 1 m korkeudelta)
5.1.3. Liekinkestävyys: Propaaniliekki kohdistetaan kypärään 10 sek ajan ja jälkipalaminen saa olla enintään 5 sek (EN 397 sertifioidussa kypärässä saa kuitenkin olla yhteispinta-alaltaan 4,5 cm2 tuuletusaukot, eli tämä testi ei tarkoita että kypärä suojaisi käyttäjää liekkikosketukselta)
5.1.4. Leukahihnan aukeaminen: Jos kypärässä on leukahihna, sen on pysyttävä kiinni 15 daN nykäisystä ja auettava viimeistään 25 daN nykäisystä
5.1.5. Merkitseminen: Kypärään tehtyjen merkintöjen tulee kestää testin asettamat vaatimukset
Standardin vapaaehtoiset vaatimukset:
5.2.1. Kylmissä lämpötiloissa suojaavuus: Pakollisten vaatimusten testit 5.1.1. ja 5.1.2 suoritetaan uudelleen -20 C tai -30 C lämpötilassa ja kypärän merkintä sen mukaisesti
5.2.2. Kuumissa lämpötiloissa suojaavuus: Pakollisten vaatimusten testit 5.1.1. ja 5.1.2 suoritetaan uudelleen +150 C lämpötilassa ja kypärän merkintä sen mukaisesti
5.2.3. Sähköiskujen suojan osalta: Testin tarkoitus on suojata käyttäjää kypärän lyhytaikaiselta kosketukselta virroitettuihin johtimiin 440 V a.c. asti. Testi tehdään 1200 V jännitteellä 15 sekunnin ajan ja vuotovirta ei saa ylittää 1,2 mA. Kypärä merkitään sen mukaisesti. Tätä testiä ei ole mahdollista läpäistä millään kypärällä missä on reikiä.
5.2.4. Sivupuristuksen suojan osalta: Standardin testimenetelmässä 6.11 kypärä kohdistetaan sivupuristukselle. Kypärän tulee suojata käyttäjän päätä kahden levyn välissä sivupuristukselta, joka alkaa 30 N puristuksesta ja suojata 430 N asti. Muodonmuutos saa olla enintään 40 mm ja pysyvä muodonmuutos max 15 mm. Kypärä merkitään sen mukaisestä LD (Lateral Deformation) suojausmerkinnällä.
5.2.5. Sulan metalliroiskeen suoja: Metalliroiske (150 g sulaa rautaa) ei saa läpäistä kypärän kuorta, se ei saa aiheuttaa muodonmuutoksia ja jälkipalaminen saa olla enintään 5 sekuntia.
Lisäksi standardissa määritellään nopeutetun ikääntymisen testimenetelmä, jonka tulosten perusteella valmistaja määrittää työkypärälle sen maksimikäyttöiän.
 
HUOM! EN 397 standardin mukaista leukahihnaa ei ole suunniteltu suojaamaan käyttäjää putoamistilanteessa tulevia iskuja vastaan: Takertumistilanteessa leukahihna aukeaa 25 daN nykäisystä, ja lisäksi on aiheellista huomioida että EN397 standardin testimenetelmät eivät sisällä mitään testiä liittyen kypärän pysymiseen päässä; näin ollen niitä ei voi suositella työskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Työskenneltäessä putoamisvaarallisilla alueilla on suositeltavaa valita kypärä, jossa on EN 12492 mukainen monipistehihnasto, ja muissa työtehtävissä missä kypärän päässä pysyminen kaikissa tilanteissa on tärkeää voi olla perusteltua valita EN14052 High Performance teollisuuskypärästandardin mukainen kypärä.
 
EN 50365 Eristävät suojakypärät pienjännitetöihin standardi:
Edellytys että tämä standardi voidaan merkitä itse kypärään, on että kypärä on ensin EN397 sertifioitu. Joissain tilanteissa voidaan kuitenkin tehdä merkintä "täyttää osittain".
Eristävyystesti tehdään 5000 V:lla ja läpäisytesti tehdään 10000 V:lla. Osoituksena läpäistystä testistä, ja suojaavuudesta 1000 V AC (vaihtovirta) ja 1500 V DC (tasavirta) on kaksoiskolmio kypärän sisällä. Tällaisella merkinnällä varustettuja kypäriä kutsutaan myös "sähkömiehen kypäriksi". EN 50365 mukainen testi on tietyin rajoituksin mahdollista tehdä myös kypärälle, jossa on tuuletusaukkoja, mutta testin ajaksi sellaiset aukot on tilkittävä vesitiiviiksi ja työtehtäväkohtaisen riskienarvioinnin kannalta on sitten hyvin kyseenalaista miten työntekijöitä voidaan ohjeistaa oikein tilkinnän suhteen, jos valitaan reiällinen malli. Suosittelemme vain umpimalleja töihin missä on sähköiskun tai valokaaren uhka. Muistathan aina tarkistaa tarvitaankö sähkötyökypärän kanssa myös di-electric kuulosuojaimet (esim. Sordin), valokaarelta suojaava kokokasvuosuojain (esim. Kask luokka 1 tai luokka 2) ja valokaarelta suojaava kypärähuppu (esim. BUFF Professional Arc Protec Balaclava).
 
EN 12492 kiipeilykypärästandardi:
Koska EU alueella ei ole korkeanpaikantyöhön liittyvää standardia päänsuojauksen osalta, tämä on se standardi jonka testimenetelmiin yleisesti nojaudutaan.
Standardin pakolliset vaatimukset:
4.1.4. Tuuletusaukot: Kypärässä on oltava tehokkaat tuuletusaukot ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on oltava vähintään 4 cm2.
4.2.1.1. Iskunvaimennus ylhäältä: Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 2 m korkeudelta 10 kN iskuvoima)
4.2.1.2. Iskunvaimennus edestä: Edestä iskeytyvän litteän esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 0,5 m etäisyydeltä 10 kN iskuvoima)
4.2.1.3. Iskunvaimennus sivuilta: Sivulta iskeytyvän litteän esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 0,5 m etäisyydeltä 10 kN iskuvoima)
4.2.1.3. Iskunvaimennus takaa: Takaa iskeytyvän litteän esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 0,5 m etäisyydeltä 10 kN iskuvoima)
4.2.2. Läpäisynkestävyys: Kypärään tunkeutuvan kahden terävän esineen osalta (3 kg 60 astetta terävä teräskartio 1 m korkeudelta kaksi kertaa peräkkäin ja iskukohtien välillä tulee olla vähintään 5 cm väli).
4.1.3. Kypärään integroitu hihnasto ja leukahihnan aukeaminen: Kypärässä on oltava monipistehihnasto mihin kuuluu leukahihna. Hihnaston on oltava kypärän kuoressa kiinni ainakin kolmesta erillisestä kohtaa. Leukahihnan on oltava säädettävä ja leuan kohdalta vähintään 15 mm leveä.
4.2.3. Hihnaston lujuus ja leukahihnan aukeaminen: Leukahihna ei saa aueta, kun kypärän leukahihnaan kohdistuu 50 daN nykäisy. Hihnaston koko järjestelmä ei myöskään saa testissä joustaa yli 25 mm.
4.2.4. Kypärän päässä pysyminen: Kypärän on läpäistävä tilttaavuustesti, jossa se pysyy päässä suojaamassa käyttäjää, vaikka etu- tai takahelmaan kohdistuisi (10 kg) nykäys/suunnattu isku tai kypärän reuna tarrautuisi esteeseen joka pyrkisi ”tilttaamaan” kypärän pois päästä.
 
KYSYMYS: Onko EN 12492 standardin mukaisesti testattu kypärä sitten aina kattavammin suojaava, kuin kypärä joka on testattu vain EN 397 standardin vaatimusten mukaisesti?
VASTAUS: Kypärä tulee valita aina työtehtäväkohtaisesti suoritettavan riskienarvioinnin perusteella. Jos puhutaan vain iskunvaimennuksen ja läpäisynkestävyyden testeistä, niin vastaus on kyllä. Tästä syystä esim. monet kaivokset ja teollisuuslaitokset ovat valinneet vierailijakypäriksi CT Climbing Technology Galaxy tai Beal Mercury kiipeilykypärän, koska EN 12492 sertifioituna niiden suojaustaso putoavilta esineiltä on huomattavasti EN397 teollisuusstandardin pelkät pakolliset vaatimukset täyttäviä kypäriä korkeampi, ja niistä löytyy myös lapsille ja pienipäisille aikuisille soveltuvat koot (alkaen 48 cm), kun EN397 teollisuusstandardin testissä pienin pään ympärysmitta on 52,5 cm. Vierailijoihin liittyvät uhkat ovat usein putoavat/sinkoavat esineet tai itse kypärän tippuminen, joten tällainen valinta on hyvin perusteltu, ja henkilösuojaimen istuvuus käyttäjälle on aina tärkeää suojaavuuden osalta. Jos taas työtehtävissä on uhkia joilta suojautumiseen on perusteltua valita kypärä, joka suojaa esim. sulalta metalliroiskeelta, sähköiskuilta tai halutaan kypärään integroitu silmien/kasvojensuojain tai kuulosuojaimet, niin silloin vastaus voi olla että kokonaisuutena kattavammin suojaava kypärä löytynee todennäköisesti malleista, jotka on testattu EN 397 mukaisesti.
 
EN 14052 High Performance teollisuuskypärästandardi
Tämä standardi on suunniteltu vaativia teollisuuden kohteita varten, missä haetaan EN397 ja EN12492 standardeja kattavampaa suojausta erityisesti edestä, takaa ja sivuilta tulevilta iskuilta, jota käyttäjä saisi paremman suojan aivovaurioita, kallonmurtumista ja niskavaurioita vastaan. Merkittävimpinä eroina iskutesteissä on että tämän standardin testit tehdään 50 J energialla ja laajemmalta kulma-alueelta 60-asteeseen asti, kun EN 12492 testit tehdään 24,5 J energialla ja vain 30 asteeseen asti. Tämän standardin mukaisella kypärällä on samat liekinkesto-ominaisuudet kuin EN 397 mukaisella kypärällä, ja myös vapaaehtoiset vaatimukset ovat samat kuin EN 397:ssä poislukien suoja sivupuristukselta. Tämän standardin pakolliset testit tehdään -10C ja +50C lämpötiloissa. EN 14052 on useimmiten se standardi jota noudatetaan myös kun valitaan kevytkypärää pelastuslaitosten käyttöön.
 
Standardin pakolliset vaatimukset:
5.2.1. Iskunvaimennus (Päähän kohdistuva iskuvoima ei saa ylittää 5 kN ja sivuille, eteen ja taakse kohdistuville iskuille painon hidastuvuus ei saa olla yli 300 g).
5.2.2. Läpäisynkestävyys: Kypärään tunkeutuvan kahden tylpän esineen osalta (1 kg tylppä teräskartio 2,5 m korkeudelta päälaelle, ja 2 m korkeudelta päälaen ulkopuolelle (15-asetetta ja 60-astetta) kohdistuville iskuille (vähintään 75 mm etäisyydelle päälaen iskukohdasta), eikä saa osua päähän, eikä päähän kohdistuva iskuvoima saa ylittää 5 kN ylhäältä tuleville iskuille ja 15 kN muualle kuin ylhäältä tuleville iskuille).
5.2.3. Leukahihnan aukeamisen osalta pysyy kiinni 15 daN (kg) nykäisystä ja aukeaa viimeistään 25 daN (kg) nykäisystä
5.2.4. Päässä pysyvyyden osalta
5.2.5. Liekinkestävyyden osalta (10 sek. liekin jälkeen max. 5 sek. jälkipalamisaika)
5.2.6. Merkintöjen osalta (merkintöjen oltava pysyviä ja luettavissa aina)
Päässä pysymisen osalta EN14052 testissä ravistetaan päätä ja kypärän tulee pysyä paikoillaan päässä.
 
EN 812 Kolhulippisstandardi
Kolhulippikset on suunniteltu suojaamaan käyttäjän päätä oloissa, missä käyttäjä saattaa kolhaista päänsä paikallaan oleviin rakenteisiin (esim. helppopääsyiset ahtaat paikat), joka voisi aiheuttaa ruhjeita tai muita pinnallisia vaurioita iholle. Kolhulippis voi olla sertifioitu standardin vapaehtoisten vaatimusten mukaisesti tarjoamaan vaimennusominaisuuksia myös kylmissä lämpötiloissa. Kolhulippikset eivät ole työkypäriä, eikä niitä tule käyttää missään sellaisissa olosuhteissa, missä käyttäjän päähän voi pudota tai lentää esine. 
 
Kansainvälisiä standardeja:
 
Pohjois-Amerikan standardit:
ANSI Z89.1-2009
 
Kanadan standardit:
CSA Z94.1-05
 
Lisätietona: Esimerkiksi jotkut työkypärät on EN50365 lisäksi testattu amerikkalaisen ANSI Z89.1-2009 luokka E mukaisesti 20 000 V asti. Kypärä kestää tämän testin kuten kuuluu, mutta se ei kuitenkaan takaa että käyttäjä olisi välttämättä suojassa noin suuren jännitteen sähköiskutilanteessa. Asiaankuuluva valokaarisuojasertifioitu alusvaatetus ja kypärähuppu ja luokka 2 valokaarisuojan (< 7kA) tarjoava kokokasvosuojain ovat välttämättömiä.
 

SILMIEN- JA KASVOJENSUOJAIMET

Suosittelemme lukemaan alta ladattavan "Bollé Safety Koulutuskirjanen - Silmiensuojaus ja standardit" materiaalin, joka vastaa kaikkiin yleisimpiin silmiensuojaukseen liittyviin kysymyksiin. Katso erityisesti sivut 32-36 ja tarjoa ne silmiensuojaimia valitsevien & käyttävien tahojen tietoon. Lisäksi www.vandernet.com/riskienarviointi sivustolta löytyy ilmaiseksi ladattava silmiensuojauksen riskienarviointikaavake.

 
Eurooppalaiset standardit:
EN 166 Henkilökohtainen silmiensuojausstandardi, joka tarjoaa suositellut tasot silmien- (ja kasvojen) suojaukselle työkäytössä. Standardin alaisuuteen kuuluvat kaikki erilaisilta uhkilta suojaavat silmiensuojaimet työkäytössä johon lasketaan teollisuus, laboratoriot, koulutuslaitokset, tee-itse käyttö jne. missä uhka voi heikentää tai vaurioittaa näkökykyä.
EN 166 mukaisesti silmiensuojaimen tehtävä on tarjota suojaa seuraavilta uhkilta:
- Iskut erilaisilla voimakkuuksilla
- Optinen säteily
- Sula metalli ja kuumat kappaleet
- Pisarat ja roiskeet
- Pöly
- Kaasu
- Oikosulun aiheuttama valokaari
tai mikä tahansa edellämainittujen yhdistelmä.
 
EN 166 standardin ulkopuolelle jäävät uhkista ainoastaan ydinsäteily, röntgensäteily ja lasersäteily. Osaan hitsaustuotteista on lisäksi erilliset standardit EN 175, EN 169 ja EN 379. Omilla vahvuuksilla varustetut suojalasit kuuluvat EN166 standardin alaisuuteen (linssien raja-arvot löytyvät EN ISO 8980-1 ja ISO 8980-2 määrityksistä, ja ne ovat käytännössä vain optikkojen käyttöön). 
 
EN 166 mukaisesti on olemassa kolmenlaisia silmiensuojaimia:
- Sankamalliset suojalasit sivusuojilla tai ilman
- Naamiomalliset suojamaskit
- Kokokasvosuojaimet
 
Lisätietoa EN166 standardin merkinnöistä esimerkin Bollé Safety Sphere kokokasvosuojus avulla:
Linssissä merkintä: 2C-1.2 1 AT 8 9 CE
Kehyksessä merkintä: EN 166 3 8 9 AT
Merkinnät tarkoittavat:
2 = Linssi tarjoaa UV-suojan vähintään UVA ja UVB -aallonpituuksilta
C = Linssi ei haittaa värierottelukykyä
1.2 = Linssin tummuusaste näkyvälle valolle 1.2, eli täysin kirkas
1 = Linssi kuuluu parhaaseen 1-optiikkaluokkaan, eli on optiikaltaan riittävän korkealuokkainen ettei vääristä kuvaa ja rasita silmiä ja on siten suunniteltu yhtäjaksoiseen pitkäaikaiseenkin (=koko työpäivän kestävään) käyttöön
A = Linssi suojaa silmiä ja kasvoja nopeasti lentäviltä suurienergisiltä pieniltä kappaleilta luokka-A mukaisesti, eli tarjoaa korkeimman 190 m/s suojaustason (Testimenetelmä: Teräskuula halkaisijaltaan 6 mm ja painaa 0,86 g keskivertoiskeytymisnopeudella 190 m/s)
T = Linssi soveltuu käytettäväksi myös äärimmäisissä lämpötiloissa (tarkoittaa että nopeusluokitus pätee EN166 standardin vapaaehtoisen vaatimusten mukaisesti myös -5C - +55C välillä)
8 = Linssi suojaa oikosulun aiheuttamalta valokaarelta (Testimenetelmä: Kasvojensuojaimeen kohdistetaan max 1 sekunnin ajaksi valokaari (12 kA max, 380-400V, 50Hz) 300mm etäisyydeltä kasvojensuojaimesta).
9 = Linssi suojaa kuumuusuhkilta (sula metalliroiske, kuumat kiinteät kappaleet jne.)
 
EN 166 = Täyttää silmiensuojausstandardin perusvaatimukset
3 = Suojaa nesteroiskeilta
8 = Kehys suojaa oikosulun aiheuttamalta valokaarelta (Testimenetelmä: Kasvojensuojaimeen kohdistetaan max 1 sekunnin ajaksi valokaari (12 kA max, 380-400V, 50Hz) 300mm etäisyydeltä kasvojensuojaimesta).
9 = Kehys suojaa kuumuusuhkilta (sula metalliroiske, kuumat kiinteät kappaleet jne.)
A = Kehys suojaa silmiä ja kasvoja nopeasti lentäviltä suurienergisiltä pieniltä kappaleilta luokka-A mukaisesti, eli tarjoaa korkeimman 190 m/s suojaustason (Testimenetelmä: Teräskuula halkaisijaltaan 6 mm ja painaa 0,86 g keskivertoiskeytymisnopeudella 190 m/s)
T = Kehys soveltuu käytettäväksi myös äärimmäisissä lämpötiloissa (tarkoittaa että nopeusluokitus pätee EN166 standardin vapaaehtoisen vaatimusten mukaisesti myös -5C - +55C välillä)
 
EN 166 standardin alaisuudesta löytyvät seuraavat tarkentavat standardit:
EN 170 Ultraviolettisäteilyltä (keinovalo) suojautumisen standardi.
EN 171 Infrapunasäteilyltä suojautumisen standardi
EN 172 Työympäristössä käytettävien auringonvalosuodattimien standardi.
 
EN 169 Hitsaussuodattimien standardi (kaasuhitsaus yms.).
EN 379 Automaattisesti tummuvat hitsaussuodattimet (sähköhitsaus yms.) standardi
EN 175 Hitsausmaskit ja varusteet standardi
 
EN 207 Lasersäteilystandardi: Suora altistuminen
EN 208 Lasersäteilystandardi: Säätötyöt / vahingossa tapahtuva altistuminen
 
EN 166 standardin tekstit viittaavat useissa kohdissa EN 168 standardiin, jossa määritetään testilaboratorioita varten tarkat silmiensuojainten testimenetelmät, mitkä hyväksytysti läpäisemällä EN 166 asettamiin vaatimuksiin päästään. EN 168 merkintää ei siis laiteta henkilösuojaimeen tai sen käyttöohjeisiin, vaan sen tehtävä on tarjota raamit sille miten silmiensuojaimia hyväksytään EN 166 mukaisiksi.
 
Lisäksi:
Saksalaisten standardit:
GS-ET-29: Valokaarisuojaukseen ja erityisesti sen lämpöuhkiin liittyvä "closed box" standardi liittyen kasvojensuojaukseen. Tätä lobataan harmonisoiduksi EU standardiksi, mutta aika näyttää miten asiat etenevät.
 
Euraasian standardit:
EAC
 
Pohjois-Amerikan standardit:
ANSI-ISEA Z87.1-2010
 
Kanadan standardit:
CSA Z94.3-07
 
Pohjois-Amerikan standardit:
ANSI-ISEA Z87.1-2010
 
NATO-maiden standardit liittyen ballistiseen suojaukseen:
STANAG 2920: NATO:n määrittämä yleisen ballistisen suojaavuuden testimenetelmä. Kaikki Bolle Tactical silmiensuojaimet on testattu sen mukaisesti. Jokaiseen linssiin kohdistetaan terässylinterin isku, joka vastaa 0.22 kaliiberin luotia. Testi tehdään enintään 275 m/s (990 km/h) nopeudella, ja se simuloi tilannetta, jossa halutaan suojautua sirpaleilta ja huomattavasti suuremmalla nopeudella
sinkoavilta kappaleilta, kuin mihin esim. EN166 silmiensuojainstandardi tarjoaa testimenetelmän. Standardia noudatetaan kaikissa NATO-maissa. Työskenneltäessä myös esim. räjähteiden / räjäytystyön parissa, voi olla perusteltua valita ballistisen suojaavuuden tarjoava silmiensuojain. Karkeana yleistyksenä voi todeta että hyvälaatuiset EN166 mukaiset polykarbonaattilinssit ovat keskiarvona 2,2 mm
paksuja, kun ballististen linssien paksuus on 3 mm.
STANAG 4296: Sotilaskäyttöön tarkoitettujen silmiensuojainten standardi, joka takaa suojaavuuden STANAG 2920:n mukaisesti, mutta määrittää lisäksi nimenomaan silmiensuojainten:
- Käytettävyyden: Käyttömukavuus, keveys, huurtumisenesto-ominaisuudet ja naarmuuntumiseneston
- Katselukentän laadun, kirkkauden ja vähintään 160 asteen katselukulman
- Yhteensopivuuden muiden varusteiden kanssa (kypärä jne.)
 
Sivuston tiedot täydentyvät sitä mukaa kun uutta opitaan, ja siten materiaalin ei ole koskaan tarkoitus olla valmis. Tämän sivun on tarkoitus auttaa ensisijaisesti niihin kysymyksiin vastaamisessa, mihin Riskienarviointi-osiomme jättää vielä avoimia kysymyksiä (kts. Riskienarviointi ja oikean suojaimen valinta).

EN 166 standardin tekstit viittaavat useissa kohdissa EN 167 ja EN 168 standardeihin, joissa määritetään testilaboratorioita varten tarkat silmiensuojainten testimenetelmät, mitkä hyväksytysti läpäisemällä EN 166 asettamiin vaatimuksiin päästään. EN 167 tai EN 168 merkintää ei siis laiteta henkilösuojaimeen tai sen käyttöohjeisiin, vaan niiden tehtävä on tarjota raamit sille miten silmiensuojaimia hyväksytään EN 166 mukaisiksi.

© 2021 Pasi Blåfield Vandernet Oy