Teollisuus

CT TeoKask1 TeoKask2

Kattotyöt putoamisvaarallisissa olosuhteissa

Katoilla putoamisvaarallisissa olosuhteissa voidaan työskennellä tehokkaasti ja turvallisesti, kun tekniikat on etukäteen opeteltu oikein ja varusteet on valittu oikein toteutetun työtehtäväkohtaisen riskienarvioinnin perusteella.

 

Katolla työskentelyä tulisi aina tarkastella 4-osaisena kokonaisuutena:

#1 Miten työkohdetta lähestytään turvallisesti

#2 Miten tehdään työ ergonomisesti ja tehokkaasti turvallisuudesta tinkimättä

#3 Miten työkohteesta poistutaan turvallisesti

#4 Miten mahdollisessa onnettomuustilanteessa pelastussuunnitelma on suunniteltu ja harjoiteltu, jotta valmius pelastamiseen on aina olemassa.  

 

Perusperiaate kaikessa kattotyössä putoamisvaarallisissa olosuhteissa on että koskaan ei olla turvajärjestelmästä irti - ei edes hetkeksi. Olosuhteet tulee järjestellä siten että tämä tavoite on mahdollista saavuttaa. Sellaiseen kattoon tai työtasoon emme ole vielä törmänneet, jonne menemisessä tai sieltä poistumisessa olisi pakko ottaa turvallisuusriski. Mikäli sellainen kohde jostain löytyy, on työntekijän vastuu ja oikeus kieltäytyä tekemästä sellaista työtä.

 

Valittava järjestelmä ja turvaetäisyydet:

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn voidaan valita putoamisen estävä järjestelmä, putoamisen pysäyttävä järjestelmä tai työasemointijärjestelmä. Kaikissa em. järjestelmissä on omat edut ja varjopuolensa. Usein niiden yhdistelmä tuottaa työn tuottavuuden ja turvallisuuden kannalta parhaan ratkaisun. Putoamisen estäminen ennakkoon on lähtökohtaisesti aina järkevämpää, kuin jo tapahtuneen putoamisen pysäyttäminen, kun jotain on jo mennyt pieleen. Valittaessa putoamisen pysäyttävä järjestelmä (eli käytännössä järjestelmä, johon kuuluu jonkinlainen nykäyksenvaimennin), on aina muistettava käyttäjän alta vaadittavat turvaetäisyydet. Nyrkkisääntönä voi pitää, että markkinoilta ei löydy ainuttakaan 1-kerroksisen matalan talon katolle soveltuvaa suuren putoamisen pysäyttämiseen suunniteltua suojainpakkausta, koska käyttöohjeet kieltävät varusteiden käytön kun vapaa ilmatila räystään alla on niin matala. EU:ssa ei ole olemassa minkäänlaista EN-standardiin pohjautuvaa testimenetelmää katon reunan yli tapahtuvalle putoamiselle, ja siitä syystä mitään tuotetta ei voi suositella katolta reunan yli tapahtuneen putoamisen pysäyttämiseen. Yrityksen tulee tehdä työtehtäväkohtainen riskienarviointi ja valita varusteet ja koulutus siten, että putoamisten mahdollisuus on eliminoitu.

 

Varusteiden perusominaisuuksista:

Lähtökohtaisesti henkilökohtaisesti mukana kuljetettavien turvajärjestelmien tulisi olla keveitä, jotta niitä on miellyttävää kantaa mukana ja ne eivät aiheuta riskiä kolmansille osapuolille. Varusteita tulisi olla helppo säätää ja niiden tulisi mahdollistaa liikkuminen laajahkolla alueella, jotta kiusausta irrottautua järjestelmästä ei synny.

 

Ankkuripiste:

Ankkuripisteiden valinta ja niihin kohdistuvat rasitukset, putoamistilanteessa syntyvät käyttäjän heiluriliikkeet ja putoamiskertoimen ymmärtäminen osana turvaetäisyyden laskemista sekä turvalliset rikaukset ja etenemistekniikat ovat ensiarvoisen tärkeitä kattotyöskentelyssä. Tehokkainta katolla toimiminen on, kun siellä on kiinteästi asennetut turvakiskot, turvavaijerit tai kattopollarit henkilösuojainten kiinnittämiseen. Suosittelemme kaikille katoille kiinteästi asennettavaksi CT Plate ankkuripisteitä, Sala RoofSafe Rail kiskoja tai SpiraTech kattopollareita, jotka on laajennettavissa vaijerijärjestelmäksi. Ankkuripisteen lähestyminen ja poistuminen on myös pystyttävä suorittamaan ilman putoamisriskiä!

 

Liitosköysi:

Liitosköyden tulisi olla jatkuvasti sopivan pituinen ylimääräiset löysät poistettuna, jotta nykäysvoimat ankkuripisteeseen ja käyttäjän kehoon eivät voi kasvaa liian suuriksi, eikä heiluriliikettä ja rakenteisiin iskeytymistä pääse tapahtumaan. Useat katot ovat niin loivia, että työskentelijän paino on ensisijaisesti jalkojen varassa ja valjaasta tukiköysineen saa hyvän työaikaisen tuen reunojen lähellä liikuttaessa. Tällöin henkilösuojaimen eräs oleellinen tarkoitus on että horjahtaminen ei aiheuta putoamista. Kun käyttäjän paino on jalkojen varassa, voidaan käyttää yksittäistä liitosköyttä. Erittäin jyrkillä katoilla liikkuminen tapahtuu usein valjaiden varassa, tai valjaisiin voimakkaasti tukeutuen. Tällöin tulee käyttää kaksiköysitekniikkaa, missä toinen köysi on säädettävä työköysi, ja toinen köysi on itsenäinen turvaköysi, jossa on käyttäjää seuraava köysitarrain, joka pysäyttää putoamisen, mikäli varsinaisen työköyden kanssa syntyy ongelma.

 

Valmiit putoamissuojainpakkaukset:

Suosittelemme aina suunnittelemaan järkevimmän suojainkokonaisuuden käyttäjä- ja työtehtäväkohtaisesti, millä työt hoituvat järkevimmin. Tarjoamme kuitenkin muutaman valmiiksi mietityn perusratkaisun tehokkaaseen työskentelyyn korkealla: Kattotyöpakkaus 10m (PP573A101 ja PP573A102), Kattotyöpakkaus 15m (PP573F151 ja PP573F151), ja erityisesti ergonomian ja työtehon uudelle tasolle vielä Kattotyöpakkaus 20m (PP671F201 ja PP671F202) ovat valmiita, vaatimukset täyttäviä ratkaisuja korkeanpaikan työskentelyyn, mm. kattotöihin kun halutaan ennaltaehkäistä putoamismahdollisuus ja maksimoida työteho. Pakkaukset sisältävät helppokäyttöiset, mukavat ja kevyet varusteet, jotka mahdollistavat turvallisen työskentelyn ja pakkauksia on myöhemmin helppo täydentää esim. kaksihaaraisella nykäyksenvaimenninliitosköydellä, joka mahdollistaa turvallisen katolle pääsyn talotikkaita pitkin. Kun halutaan kattaa katto laidasta laitaan tai liikkua laajemmalla alueella, kannattaa kattotyöpakkaus laajentaa esim. CT Finch+ elämänlangalla ja soveltuvilla ankkurointivälineillä, tai esim. CT Easy Access putoamisen pysäyttävällä köysitarraimella ja soveltuvalal köydellä. Pakkauksien käyttöön on tarjolla 3 h Kattotyökoulutus perus (VD6916BT) ja 3 h Kattotyökoulutus syventävä (VD7916AT). Tutustu koulutuksiin osoitteessa https://koulutus.vandernet.com/