Teollisuus

Safety Safety Kask Platinum Kolme kovaa Edelrid Fuse Buff Safety Sordin GVS
 • Lait, asetukset, määräykset yms.

  Tämän sivuston tarkoituksena on selventää työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia sekä oikeuksia, ja tuoda tietoa asiaan liittyvistä termeistä sekä listata oleellisimmat putoamisvaarallisilla...
 • Määräaikaistarkastukset ja suojainten maksimielinikä

  CT- Climbing Technology, kaikki uudet suomenkieliset määräaikaistarkastus ohjeet- ja lomakkeet ladattavissa sivun alaosasta! Kun haluaa kaiken CT tarkastajamateriaalin yhtenä tiedostona, on 102...
 • Pään- ja silmiensuojauksen testimenetelmiä

  Työssä käytettävien pään-, silmien-, ja kasvojensuojainten suojaustasoa mittaaviin standardeihin liittyen rakennamme tähän sivustoa, jossa selvitetään erilaisten testimenetelmien sisältöä. TYÖKYPÄRÄT...
 • Putoamisen estävä järjestelmä

  Putoamisen estävä järjestelmä voi olla relevantti valinta putoamisen pysäyttävän järjestelmän sijaan, tai täydentämään toisiaan. Tämä artikkeli käsittelee nykyaikaisen putoamisen estävän järjestelmän...
 • Riskienarviointi ja oikean suojaimen valinta

  Mikä on riskienarviointi? Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus hankkia ja antaa työntekijän käyttöönerikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet,...
 • Tekniikat eri ammattiryhmille

  • Kattotyöt putoamisvaarallisissa olosuhteissa

   Katoilla putoamisvaarallisissa olosuhteissa voidaan työskennellä tehokkaasti ja turvallisesti, kun tekniikat on etukäteen opeteltu oikein ja varusteet on valittu oikein toteutetun työtehtäväkohtaisen...
  • Nojatikkailta työskentely (TASKE-ratkaisut)

   Vandernet Oy oli TASKE- projektissa mukana putoamissuojainasiantuntijan ominaisuudessa, kehittelemässä turvallisia tapoja työskennellä putoamisvaarallisilla alueilla. Pari vuotta kestänyt TASKE-...
  • Pylvästyöskentely (SÄTKE-ratkaisut)

   Vandernet Oy oli kutsuttuna putoamissuojauksen asiantuntijayrityksenä mukana SÄTKE-projektissa (Sähkö- ja Energia-alan Työturvallisuuden Kehittämisprojekti) kehittämässä pylvästyöntekijöille...
 • Työköysistä yleistietoa

  Tämä sivu kertoo työssä käytettävien metritavaraköysien vaatimuksista ja ominaisuuksista sekä selventää köysien teknisissä tiedoissa ilmoitettuja termejä. Vähäjoustoisia köysiä käytetään työkäytössä...
 • Työturvallisuuskoulutus

  Korkeanpaikantyöskentelyn ja vaikeapääsyisten paikkojen työturvallisuuskoulutus   Perustietoa: Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen koulutus henkilösuojainten...
 • Yli 100 kg käyttäjät

  Henkilönsuojaimet (PPE) putoamissuojaukseen on EU-alueella EN standardien vaatimusten mukaisesti suunniteltu ja testattu 100 kg käyttäjän painolla. Myös alle 100 kg painoiset työntekijät voivat...