Teollisuus

CT TeoKask1 TeoKask2

Työköysistä yleistietoa

Tämä sivu kertoo työssä käytettävien metritavaraköysien vaatimuksista ja ominaisuuksista sekä selventää köysien teknisissä tiedoissa ilmoitettuja termejä.

Vähäjoustoisia köysiä käytetään työkäytössä työskentelyalueelle pääsyyn ja siellä kiinnittymiseen työskentelyn ajaksi. Vähäjoustoinen köysi muodostuu ytimestä sekä manttelista. EN1891 standardin testivaatimukset kuvaavat yleisimpiä työköydeltä odotettuja ominaisuuksia.

Vähäjoustoisilla köysillä on maltillinen venymä, minkä ansiosta ne pystyvät vaimentamaan tarpeeksi voimaa kestääkseen putoamiskertoimen 0,3 pudotukset. Vähäjoustoisia kutsutaan joskus myös virheellisesti staattisiksi köysiksi, joka ehkä on osin perua siitä että USA:ssa NFPA 1983 (Life Safety Rope) standardi vaatii minimimurtolujuuden ilman mitään dynaamisia ominaisuuksia, joka käytännössä mahdollistaa työköysien valmistamisen staattisina, mutta samat köydet eivät läpäisisi EN standardien testivaatimuksia.

KÖYSITYYPIT:

EN1891 tyyppi A: Pelastus ja työkäyttöön. Köyttä käytetään työpisteeseen pääsyyn ja sieltä poistumiseen ja yhdessä muiden varusteiden kanssa työpisteessä kiinnittymiseen köyden varassa.

EN1891 tyyppi B: Yleensä taktiseen ja pelastuskäyttöön. B-tyypin köysille ei ole yhtä suuria kestovaatimuksia kuin A-tyypin köysillä, mutta vastavuoroisesti niissä saattaa olla jokin tiettyihin tehtäviin soveltuva erityisominaisuus (esim. kuumuuden kesto Beal Raider köydellä, joka soveltuu nopeisiin laskeutumisiin). Käytössä on kiinnitettävä huomiota köyden suojaamiseen hankauksilta, leikkauksilta, normaalilta kulumiselta sekä minimoitava putoamismahdollisuus.

TERMEJÄ liittyen EN standardien testimenetelmiin:

Staattinen kestävyys:

Rasitus, jolla köysi katkeaa kun painoa lisätään hitaasti: A-tyypin köysien on kestettävä vähintään 2000 daN(kg) ja  B-tyypin 1800 daN(kg).

Staattinen kestävyys kasisolmulla:

Testitilanne, jossa köyden pää on sidottu kasisolmulla. A-tyypin köysien on kestettävä painoa 1500 daN(kg) 3 minuuttia ja B-tyypin 1200 daN(kg).

Staattinen kestävyys tehdasommelluilla köydenpäillä:

Testitilanne, jossa köyden päässä on tehdasommeltu päätös. A-tyypin köysien on kestettävä painoa 1500 daN(kg) 3 minuuttia ja B-tyypin 1200 daN(kg). Tehdasommel on vähiten köyden vetolujuutta heikentävä päätösmenetelmä, ja siksi päätöslenkillä varustettujen köysien vetolujuudet ilmoitetaan yleensä korkeammiksi kuin ilman päätöslenkkiä olevilla köysillä.

Staattinen venymä:

Köyden venymä mitataan painojen 50 kg ja 150kg välillä. Vähäjoustoisten köysien venymä saa olla maksimissaan 5%.

 

KÖYSIEN PITUUKSISTA JA KUTISTUMASTA:

200 metrin kelalta purettuna ja mitattuna köyden pituus voi kuitenkin olla vain esim. 195 metriä. Lyheneminen johtuu köyden kutistumasta, kun se on lepotilassa ilman kuormitusta. Kun se otetaan tarkoitettuun käyttöön ja kuormitetaan, siitä poistuu kutistuma ja se on käytössä luvatun mittainen.

Otetaan esimerkiksi 11 mm Beal Intervention köysi: Kun köysi puretaan kelalta ja annetaan olla kuormittamattomana riittävän kauan, tilassa missä on korkea ilmankosteus, se kutistuu jopa 4 %. Eli se voi kutistua 192 metriä pitkäksi.

Kun köysi asetetaan roikkumaan ja sitä kuormitetaan 50 kg kuormalla, siitä poistuu kutistuma ja köydestä tulee luvatun pituinen. Itse asiassa köydestä tulee hieman pidempi, koska laskennassa ei otettu huomioon roikkuvan köyden omaa painoa.

Köysi on em. tilanteessa luvatussa pituudessa ilman kutistumaa ja venymää. Nyt kuvaan astuu köyden venymä, joka kyseisellä köydellä on 2,8 %: Kun köyteen lisätään 100 kg kuorma ja saadaan köysi venymän avulla täyteen pituuteensa, eli 205,60 metriä. Nyt köyttä on kuormitettu yhteensä 150 kg kuormalla.

Tämä 50 kg / 150 kg on EN 1891 standardin määritelmä köyden kutistuma/venymä -ominaisuuksien arvioimiseksi.

Toisin sanoen 80 kg henkilön laskeutuessa kyseistä köyttä, se on laskeutujan ollessa köyden alapäässä n. 201,70 metriä pitkä. Tässäkään ei otettu huomioon roikkuvan köyden omaa painoa, joten se on todellisuudessa vielä hieman pidempi.

Johtopäätös:

Levossa ollessaan köysi on näennäisesti hieman lyhyempi, mutta tarkoitetussa käytössä se on luvatun mittainen.

Tässä esityksessä ei ole huomioitu solmuvaraa, vaan se lisätään tarvittaessa köyden pituuteen esim. n. 80 cm kasisolmulle köyden yläpäähän ja n. 10 cm varmistussolmulle alapäähän.

Solmuvarallakin kyseinen köysi on 80 kg henkilön kuormalla n. 200,80 metriä.

Lisätietoa:

Vähäjoustoiset työköydet tulisi aina ennen ensimmäistä käyttöä käyttöohjeiden mukaisesti upottaa viileään veteen vähintään 24 h ajaksi ja antaa kuivua hitaasti (tämä tulee tehdä köysi kelalla, mikäli aikataulu antaa siihen mahdollisuuden). Näin köysi kutistuu suunnitellusti ja upottaminen myös pidentää köyden käyttöikää. Upottaminen myös poistaa valmistuksessa käytettyjä voitelu- ja apuaineita. Mikäli köysi pätkitään kuivauksen jälkeen, tulee sen molempiin päihin tehdä asianmukaiset pituusmerkinnät. Merkintöjen tekemisessä Beal Rope End Kit, sytytin ja hiustenkuivaaja ovat hyviä apuvälineitä. Beal UniCore köysien kanssa (esim. Access 10,5 mm ja 11 mm) upottaminen ei ole välttämätöntä.

 

Tällä sivustolla kuvatut asiat pätevät vain metritavarana myytäviin työköysiin. Mikäli köysi on valmiiksi varustettu säätölaitteella (esim. säädettävä liitosköysi CT Finch+), silloin kokonaisuus sertifioidaan soveltuvien EN standardien testimenetelmien mukaisesti, ja testivaatimukset poikkeavat metritavaraköysille asetetuista.