Teollisuus

Safety Safety Kask Platinum Kolme kovaa Edelrid Fuse Buff Safety Sordin GVS

Pylvästyöskentely (SÄTKE-ratkaisut)

Vandernet Oy oli kutsuttuna putoamissuojauksen asiantuntijayrityksenä mukana SÄTKE-projektissa (Sähkö- ja Energia-alan Työturvallisuuden Kehittämisprojekti) kehittämässä pylvästyöntekijöille kevyempiä ja turvallisempia tapoja työskennellä raskaassa ammatissa.

SÄTKE-projektissa kehitettiin myös uusi turvallinen ja helposti omaksuttava pylväspelastusratkaisu, joka on vienyt turvallisuuden uudelle tasolle.

SÄTKE-projekti oli 1,5 vuotta kestänyt Työterveyslaitoksen, Suomen Energiaurakoinnin ja Pohjois-Karjalan Sähkön isännöimä pilottihanke, missä kehiteltiin monia koko alaa palvelevia ratkaisuja, kuten edellä mainittu pylväspelastamis- ja työnkeventämisratkaisu.

PYLVÄÄSTÄ PELASTAMINEN:

SÄTKE-projektissa kiinnitettiin huomiota aiempien, silloin käytössä olleiden pylväästä pelastamistekniikoiden puutteisiin, koulutuksen hankaluuteen, sekä pelastajan ja pelastettavan turvattomuuteen. Perinteisissä toimintamalleissa sekä pelastaja että pelastettava altistuivat tarpeettomasti lisäriskielle.

Perinteinen kitkalaite ei sallinut pelastajan irrottaa kättä alaslaskuköydestä, koska pelastettava olisi pudonnut välittömästi. Kyseinen laite ei myöskään sallinut pelastajan liikkua pylväässä ylös tai alas molemmat kädet vapaana. Ongelmana oli myös se, että pelastuslaitteet erosivat normaaleista työskentelytavoista ja laitteista, eli käyttölogiikka ei ollut ”selkärangassa”, sillä laitteiden käyttö rajoittui enimmilläänkin vain muutamaan harjoittelukertaan vuodessa.

Mm. näistä syistä johtuen pelastaminen oli riskialtista, vaikeaa ja loi turvattomuutta jo muutenkin stressaavaan pelastustilanteeseen.

Pelastustilanteen perusideahan on, että pelastettava ei joudu lisäloukkaantumisvaaraan, eikä pelastaja saa tilanteen johdosta joutua vaaraan.

RATKAISU (päivitetty 2023):

Pylväspelastuspakkaus rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti sopivan pituisella Edelrid köydellä ja se koostuu vastaavista varusteista, joita käytetään päivittäin työssä. Näin varusteiden käyttö on automaattisesti tuttua pelastustilanteessa ja erillinen harjoittelu vähenee, joskaan sen tarve ei poistu kokonaan. Kun käyttölogiikka on "selkärangassa" niin stressaavassa pelastustilanteessa osataan toimia vähemmän virhealttiisti sekä tehokkaammin.

Ratkaisussa pelastaja voi irrottaa molemmat kädet köydestä, sillä Edelrid MegaWatt varmistus/laskeutumislaite lukkiintuu automaattisesti. Pelastajan mahdollinen loukkaantuminen tai sairaskohtaus ei aiheuta uhrin putoamista, vaan lukitsee tilanteen paikoilleen ja operaatiota voidaan taas jatkaa kun se on mahdollista.

Ratkaisulla voidaan helposti rakentaa talja loukkaantuneen nostamista varten, tai loukkaantunutta voidaan käsivoimin keventää pylväästä irrotusvaiheessa ja näin estää irrotushetkellä pelastettavaan kohdistuvat nykäysvoimat. Lisätietoja Edelrid putoamissuojaimia myyvältä jälleenmyyjältäsi, tai Vandernet Oy:n teknisiltä asiantuntijoilta.

Sivun alalaidassa oleva esite tullaan päivittämään uusiin Edelrid varusteisiin 2023 aikana.