Teollisuus

Safety Safety Kask Platinum Kolme kovaa Edelrid Fuse Buff Safety Sordin GVS

Työturvallisuuskoulutus

Korkeanpaikantyöskentelyn ja vaikeapääsyisten paikkojen työturvallisuuskoulutus

 

Perustietoa:

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen koulutus henkilösuojainten käyttöön. Suojaimilla ei ole virkaa, eikä niiden työtehoa parantavia ominaisuuksia osata hyödyntää, jos niiden oikeaoppista käyttöä ei osata.

Suosittelemme lukemaan: http://eur- lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:31989L0656:FI:NOT ja sieltä II JAKSO TYÖNANTAJIEN VELVOLLISUUDET 4 artikla, kohta 8. "Työnantajan on järjestettävä koulutusta ja tarvittaessa havaintoesityksiä henkilönsuojainten käytöstä."

Työnantaja ei voi luistaa tästä velvollisuudesta. Jos työnantaja ei itse ole kykenevä koulutusta järjestämään, se voidaan korkeanpaikantyöskentelyn ja siihen liittyvien suojainten osalta toteuttaa pätevän kouluttajan toimesta. Huomioitavaa on, että pelkkää työskentelyn aikaista putoamissuojauksen kouluttamista ei välttämättä voida pitää riittävänä koulutuksena, vaan kokonaisuudessa tulee huomioida työtehtäväkohtaisesti toteutettu riskienarviointi ja koulutuksen tulee sisältää tarvittaessa osiot työskentelypisteen turvalliseen lähestymiseen, turvalliseen liikumiseen työn aikana sekä turvalliseen poistumiseen töiden suorittamisen jälkeen. Työnantajan vastuulla on myös pelastussuunnitelma: Työtehtäväkohtaisesti tulee suunnitella, hankkia varusteet ja jatkuvasti kouluttaa työntekijöitä toteuttamaan pelastussuunnitelma, mikäli henkilösuojainten käytössä syntyy ongelmia (esimerkiksi toimintamallit mitä tapahtuu, mikäli työpari putoaa ja jää roikkumaan valjaiden varaan). Työnantaja ei pelastussuunnitelman osalta vältä vastuuta tukeutumalla ulkopuoliseen, ns. kolmanteen osapuoleen.

 

Tarjoamme mm. seuraavat koulutusohjelmat korkealla, putoamisvaarallisissa olosuhteissa sekä ahtaissa tiloissa toimimiseen:

Kattotyöskentely

Pylvästyöskentely

Mastotyöskentely

Nostokorityöskentely

Säiliötyöskentely

Erityistarpeisiin räätälöidyt koulutukset. 

 

Tyypillisiä koulutuksen hyödyntäjiä ovat mm. paperi-, metalli- ja kemianteollisuus, laivanvarustamot, telakat, kiinteistöhuoltoyhtiöt, siivousala, sähkö,- tele ja energiayhtiöt, rautateiden parissa toimijat jne. 

Vandernet Oy toteuttaa myös SÄTKE (Sähkö- ja energia-alan työturvallisuuden kehittämisprojekti) ja TASKE (Talotekniikan työturvallisuduen kehittämisprojekti) pohjalta syntyvien ratkaisujen koulutukset liittyen korkean paikan työskentelyyn ja putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskentelyyn sekä pylväspelastamiseen.

Koulutuksen avulla voidaan tehostaa työskentelyä ja yrityksen tuottavuutta huolehtien samalla asianmukaisesti turvallisuudesta. Koulutus on käytännönläheistä, mahdollisuuksien mukaan varsinaisessa työpisteessä toteutettavaa, ja ennen kaikkea hyvä polku asenteiden kehittymisen kannalta.

Tunne vastuusi!

Perehdy tarkemmin koulutuksiin Tuotteet otsikon alla Putoamissuojaus ja kiipeily -osiossa.

VEROASIAA: Työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Tyonantajan_koulutusvahennys(31685)

Ennen koulutustarpeiden kartoittamista suosittelemme kuitenkin tutustumaan Ratkaisut-osiossamme kohtaan Riskienarviointi ja täyttämään asiaankuuluvat riskienarviointikaavakkeet. Työturvallisuuslain nojalla ne tulee yrityksessä olla täytettynä, dokumentoituna ja pyydettäessä esitettäessä. Niiden avulla hahmottuu helpoimmin perustarpeet koulutustarpeelle.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin: http://www.vandernet.com/koulutus/koulutusesittely