Teollisuus

CT TeoKask1 TeoKask2

Koulutus

Vandernet Koulutus on koulutuspalvelu henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttäjille. Koulutuspalvelumme kattaa putoamisvaarallisilla alueilla toimimiseen, vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn sekä pelastamiseen liittyvissä kokonaisuuksissa kaiken aina riskienarvioinnista oikeiden suojainten valintaan, käyttökoulutuksesta pelastuskoulutukseen ja räätälöidyt täydennyskoulutuspalvelutkin.

Koulutus toteutetaan käytännön koulutuksen ja teoriakoulutuksen yhdistelmänä asiakkaan omissa tiloissa, tai Vallilassa Helsingissä sijaitsevassa Vandernet Koulutuskeskuksessa. Tutustu koulutuksiin www.vandernet.com/koulutus. Vandernet Oy on STYL:n jäsen (Suomen Työturvallisuuden Liitto ry.).

Tarjoamme koulutus- ja riskienarviointiosaamistamme myös silmiensuojaukseen, hengityssuojaukseen ja päänsuojaukseen littyvillä alueilla.

Uusimpia tuotteita

Koulutus
Sh. 250.00€
Koulutus
Sh. 1 116.00€
Koulutus
Sh. 1 116.00€
Koulutus
Sh. 1 116.00€
Koulutus
Sh. 1 116.00€
Koulutus
Sh. 3 968.00€
Koulutus
Sh. 620.00€
Koulutus
Sh. 1 240.00€
Koulutus
Sh. 1 984.00€
Koulutus
Sh. 1 116.00€
Koulutus
Sh. 1 116.00€